Yaponiya — vıı Fəsil — Beynəlxalq kommersiya arbitraj Asiya -cü nəşri — arbitraj hüququ

Kommersiya arbitraj hələ də geniş istifadə olunur, Yaponiya, baxmayaraq ki, əlverişli hüquqi və institusional infrastrukturun hazırda yerindədir daha bir rəqib özəl verilən xidmətlər arbitraj edir inkişafı müxtəlif dəstəklənən hökuməti vasitəçilik sxemi